NIEUWS

Wordt ADAS kalibratie verplicht?

Dit soort ongelukken moeten een zeldzaamheid worden. Is het verplicht kalibreren van ADAS systemen een slim idee om dat voor elkaar te krijgen?

Bevindingen OVV Rapport op ADAS systemen

Auto’s zijn de afgelopen 10 jaar zo’n 30 tot 40 procent veiliger geworden. De opkomst van rijtaakondersteunde systemen (ADAS) levert hieraan een steeds belangrijker en bewezen bijdrage. De conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Verkeersveiligheid (OVV) dat ADAS óók nieuwe verkeersveiligheidsrisico’s met zich meebrengen neemt RAI Vereniging dan ook zeer serieus. Volgens RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck geven ze richting aan een verdere veilige introductie van ADAS in ons verkeer.

 

De OVV stelt in haar rapport naar automatisering in het wegvervoer, dat ADAS autorijden tegelijkertijd makkelijker en moeilijker maken. Met name de situatie waarin zowel de computer als de bestuurder de auto bestuurt, leidt tot potentiële verkeersrisico’s. Automatisering maakt volgens de OVV bestuurders minder alert, terwijl de bestuurder nog altijd verantwoordelijk voor de besturing van de auto. De potentiële risico’s van ADAS hebben verschillende oorzaken. Volgens de OVV ligt dit onder meer aan het ontwerpproces van de auto, voorlichting aan de bestuurder, bestaande wet- en regelgeving voor de eerste toelating, updates en monitoring. Om de verdere introductie van ADAS in ons wagenpark veilig en verantwoord te laten verlopen, doet de OVV een aantal aanbevelingen aan alle betrokken partijen.

RAI vereniging dringt aan op ADAS-controle

RAI Vereniging tekende onlangs met het ministerie IenW en 24 andere mobiliteitsorganisaties het ADAS Convenant.

Zij werken samen in de ADAS Alliantie die de inzet van Advanced Driver Assistance Systems (kortweg: ADAS) wil stimuleren. Belangrijk doel is verminderen van het aantal dodelijke ongevallen (tot 0 in 2050) en het terugdringen van files. Het convenant omvat afspraken om er in een periode van drie jaar alles aan te doen om ADAS meer onder de aandacht te brengen, meer voertuigen ermee uit te rusten en consumenten en bedrijven ter stimulering te laten investeren in deze systemen.

In het convenant is op aandringen van de RAI ook opgenomen dat ADAS onderhouden moeten worden, lees: gekalibreerd. Bijvoorbeeld bij ruitvervanging en (later) als onderdeel van de APK. ADAS-kalibratiesystemen hebben wij ondergebracht als sub-werkgroep in EGEA WG2.

TECO ProAdas

Het TECO ProAdas systeem is snel, ergonomisch en kalibreert op de juiste manier

Lees meer
 

Aanvullend daaraan probeert RAI Vereniging een bijeenkomst te plannen tussen de leden van de EGEA WG2 en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Gezamenlijk gaan we kijken of we elkaar kunnen versterken. Uit dat gesprek wil de RAI een actieplan maken en deze toevoegen aan het convenant. Er wordt vanuit de werkgroep gekeken welke standaarden er nodig zijn om de ADAS kalibratiesystemen naar een hoger niveau kunnen brengen. Er zijn de grote verschillen in de hoeveelheid data die de fabrikanten voor hun systemen gebruiken. Hierdoor ontstaan grote verschillen in de toegepaste methodieken die niet wenselijk zijn.

ADAS kalibreren moet op de juiste manier gebeuren

De kalibratie van ADAS moet volgens fabrieksvoorschriften en nog belangrijker, in verhouding tot de rijlijn van de auto gebeuren. Met het ProAdas systeem van TECO, geleverd door ADAS specialist CBX Nederland, kalibreert u altijd op de juiste manier.

0
Volg ons!

Helaas: Deze pagina is nog niet beschikbaar. Houd onze site in de gaten, wij werken er aan!