NIEUWS

Beginnen met APK, wat moet en wat mag?

APK keuren is in Nederland voorzien van een flink pak regelgeving. Wat moet u allemaal doen om daaraan te voldoen?

De RDW verleent erkenningen en bevoegdheden aan bedrijven die deze aanvragen. Deze bedrijven moeten dan wel voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.

Dit gebeurt onder meer op basis van:

  • De Wegenverkeerswet 1994;
  • Het Kentekenreglement;
  • De Regeling erkenning bedrijfsvoorraad;
  • De Regeling handelaarskentekens en -kentekenbewijzen

Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarbij behorende regelgeving bent u als garagist verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers voor alle zaken die met het werk en arbeid verbonden zijn.

APK Apparatuur

CBX Nederland kan u complete pakketten APK apparatuur leveren en adviseren over de beste opstelling.

Lees meer

Gelet hierop vereist de RDW dat een erkenninghouder bij uitvoering van zijn bedrijfsvoering een aantal eisen en voorschriften in acht neemt. Deze eisen en voorschriften zijn onder meer neergelegd in de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK en de Regeling aanpassing voertuigen (erkenning LPG).

Doel van deze eisen en voorschriften is dat de medewerker op een verantwoorde manier zijn werkzaamheden bij de erkenninghouder kan verrichten.

APK Benodigdheden

Een keuringsruimte. Deze dient overdekt en afsluitbaar te zijn en voorzien van voldoende vluchtwegen- en nooduitgangen. Verder goed verwarmd (minimaal 15 graden) en verlicht te zijn en te voldoen aan Arbo-eisen. 2018 zijn toegevoegd aan eisen; open vuur niet is toegestaan en in- en uitlaatgassen goed aan- en afgevoerd moeten worden

Administratieve ruimte met daarin bureau en stoel. Een computer met toegang tot internet (digitaal afmelden) en mogelijkheid tot printen

Beschikking over bevoegd APK keurmeester

Vereiste meetapparatuur, met geldige vervaldatum, vermeldt in RME

Vlakke vloer: De gebruikte apparatuur, haar onderdelen en toebehoren moeten voldoende stabiliteit bezitten opdat kantelen, omvallen of onbeheerste verplaatsingen worden vermeden tijdens het vervoeren, monteren, demonteren en elke andere handeling waarbij de machine betrokken is.

Gecertificeerde hefinrichting met verlichting en hefinrichting van min 3.500 kg. (Hefinrichting voorzien van een RAI certificaat, minimale hefhoogte 165 cm (APK 1 & 2) Voorzien van afrijdbeveiliging.

Voor een zorgvuldige inspectie van het in de steekproef gevallen voertuig en om efficiënt toezicht te kunnen uitvoeren, dient er rond het voertuig een vrije ruimte van 50 cm aanwezig te zijn.

Inspectieput. In de inspectieput minimaal twee vluchtwegen aanwezig moeten zijn. Inspectieput moet zijn voorzien van een mechanische afzuiginstallatie waarmee dampen doeltreffend kunnen worden afgezogen. (of voorzien van gassen-detectie apparatuur) APK 1: Lengte van de put – minimale vrije ruimte = maximale ½ lengte van het voertuig APK 2: Lengte van de put – minimale vrije ruimte = maximale lengte van het voertuig

Of Put lift. Een putlift wordt door de RDW vooralsnog buiten de periodieke controle gehouden.

Basis gereedschap en dubbel geïsoleerde veiligheidslamp of zaklantaarn schuifmaat met dieptemeeting. Meetband minimaal nauwkeurigheidsklasse III, 12m ** of 20m*

Koplamptestapparatuur

Hulpmiddelen om speling in voertuigonderdelen zichtbaar te maken

Remmentestbank en pedaalkrachtmeter (Aan de beide zijkanten moet een vrije ruimte zijn van 0.5 meter en aan de voorkant een vrije ruimte van de voertuiglengte plus 1 meter.)

Bandenprofieldieptemeter, met verende meetstift of banden scanner (hand of drive-over)

Bandenspanningsmeter en pomp

Twee manometers met slangen en aansluitstukken voor drukmeetpunten*

Roetmeter met olietemperatuurmeter, indien aanvraag voor motorrijtuigen met een verbrandingsmotor met compressie-ontsteking

Nulemissie ten behoeve van roetmeting

Uitlaatgastester met lambda bepaling, indien aanvraag voor motorrijtuigen met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking. (Toerentellen ten behoeve van roetmeting cq uitlaatgastest)

Afvoer van uitlaatgassen

Diagnosecomputers (OBD uitleesapparatuur)**

Vereiste Nederlandstalige handleidingen behorend bij de apparatuur

* APK1: APK erkenning voor voertuigen met een maximummassa van meer dan 3.500 kg

** APK2: APK erkenning voor voertuigen met een maximummassa van niet meer dan 3.500 kg

Relevante wet- en regelgeving:

Arbeidsomstandigheden

Arbowet

Arbeidsomstandighedenwet

Arbobesluit Arbo beleidsregel

Arbeidsomstandighedenbesluit

Beleidsregel Arbowetgeving

NEN-EN 1493

Machinerichtlijn

P 159

Werkblad hefbruggen (alleen voor hefbruggen in gebruik genomen voor 1995)

98/37/EG

Richtlijn machines (vervallen per 29-12-2009)

2006/42/EG

Richtlijn machines

89/655/EG

Richtlijn arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats

NEN-EN 1050

Veiligheid van machines

NEN-EN 292-2

Veiligheid van machines

Arbo AI 17

Arbo- informatieblad hef- en hijsmiddelen

 

Bouwbesluit

Apparatuur specifiek:

2010/48/EG

Regeling Voertuigen H 8

Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK

Meer informatie vind u oa. terug op onderstaande pagina’s van het RDW.

Toezichtbeleid RDW erkenningen

Informatiemap voor de voertuigbranche

Promotiematerialen erkenningen

CBX-Nederland verstrekt u bovenstaande gegevens als service. Het vrijwaart u echter niet het te toetsen naar de actualiteit van de wetgever (RDW en overheid)

0
Volg ons!

Helaas: Deze pagina is nog niet beschikbaar. Houd onze site in de gaten, wij werken er aan!